.
Modlitwa o kanonizację błogosławionej Marii Merkert


Błogosławiona Maria Merkert

 

       Boże, wielki w miłosierdzie wobec nas ludzi! Dziękujemy Ci za dar życia i charyzmat błogosławionej MARII MERKERT, za jej służbę poświęconą chorym i ubogim, za Jej bezgraniczne umiłowanie Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa w człowieku. Pomóż nam również w dzisiejszych czasach dostrzegać cierpiącego Syna Twojego w ludziach chorych, opuszczonych, zdegradowanych w swoim człowieczeństwie. Niech chrześcijańskie dzieło miłosierdzia, które zapoczątkowała Matka Maria stanie się naszym życiem. Niech jej przykład przynagla nas do świadczenia wobec potrzebujących o Twojej niezmierzonej miłości oraz nieskończonym miłosierdziu. Prosimy Cię o łaskę jej kanonizacji, abyśmy w ten sposób jeszcze mocniej mogli zobaczyć przykład żywej Ewangelii wiodącej nas przez służbę i chrześcijańskie życie do świętości. Za jej przyczyną błagamy Cię również wszechmogący Boże, o dar nowych powołań zakonnych do służby najmniejszym oraz o szczególną laskę ... Przez Chrystusa Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

O łaskach otrzymanych za przyczyną błogosławionej MARII MERKERT prosimy powiadomić:

.
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Sobieskiego 7
48-300 Nysa
selzbietanki.nysa@wp.pl

 

 

 

 

 

 

 


  • Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

    Powrót do Strony Głównej