.
Modlitwa
do Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej


Bł. Maria Teresa Ledóchowska, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Misyjnych ¶w. P. Klawera

 

 

       Boże, dzięki Twojej łasce Błogosławiona Maria Teresa niestrudzenie niosła pomoc głosicielom Ewangelii, spraw za jej wstawiennictwem, aby wszystkie ludy poznały Ciebie, prawdziwego Boga, i Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tob± żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto czuje powołanie do pracy dla misji, może się zwrócić po informacje na adres:

.
Siostry Klawerianki
ul. Łukasiewicza 62
skr. poczt. 208
38-400 Krosno n/W.

 

 

 

 

 


  • Siostry Klawierianki

    Powrót do Strony Głównej