Siostry Redemptorystki
to powszechnie znana nazwa sióstr
Zakonu Najświętszego Odkupiciela,
zakonu kontemplacyjnego,
klauzurowego,
którego założycielką jest
włoska mistyczka
s. Maria Celeste Crostarosa
.

 

 

       Powstał on w dzień Zesłania Ducha Świętego 13 maja 1731 roku. W centrum swego życia mniszki Redemptorystki stawiają miłość Boga Ojca "Który tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy kto w Niego wierzy miał życia wieczne" (J 3, 16). Kontemplując tę przeogromną miłość Jezusa Odkupiciela, redemptorystka, tak jak jej Oblubieniec, cała oddaje się dziełu Odkupienia. Całe swe życie modlitwy i miłości pragnie zaangażować - jak Matka Założycielka - po to, aby Bóg był kochany przez wszystkich (to słowa M. Celeste).

       Kontemplacja miłości Jezusa i nieustanne nasycanie się nią owocuje w życiu redemptorystki miłością siostrzaną, która znajduje swój wyraz w stylu wspólnoty, w postawie uśmiechniętej i promieniującej radości, szczerej prostoty i prawdziwej wzajemności. Redemptorystka, prowadząc życie kontemplacyjne, ma możliwość dzielić swe doświadczenie Boga i życia we wspólnocie z osobami, które szukają sposobności do refleksji i odnowy ducha w środowisku skupienia i milczenia.

       Poszukującym swego powołania siostry proponują indywidualne dni skupienia, rozmowy, korespondencję. Można napisać lub zadzwonić, aby umówić się na określone dni.

 

     Siostry Redemptorystki     
ul. Portowa 52
     43-300 Bielsko-Biała     
     tel. (0 -1033- 33) 8150622    

 

 

 

Wspólnota na modlitwie    Wspólnota redemptorystek wraz z nowicjuszkami i postulantkami

 

 

 


Modlitwa o beatyfikację Marii Celeste Crostarosa

Więcej o Sł. B. Marii Celeste Crostarosa na stronach Sióstr Redemptorystek - www.energetyka.bielsko.pl/ossr/