.
Modlitwa o łaski za wstawiennictwem
Sługi Bożej Siostry Marii Konsolaty Betrone


Sługa Boża Siostra Maria Konsolata Betrone

 

 

 

       Ojcze wszelkiego miłosierdzia, Ty wzbudziłeś wśród nas Twoją służebnicę Siostrę Marię Konsolatę Betrone dla rozpowszechnienia w świecie nieustannej miłości do Twojego Syna Jezusa na prostej drodze ufności i miłości. Także nas prowadź Twoim Duchem i uczyń zdolnymi do bycia płomiennymi świadkami Twojej miłości i w Twojej niezmiernej dobroci udziel przez jej wstawiennictwo łask, których potrzebujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

      
Imprimatur
Pier Giorgio Micchiardi
Biskup Pomocniczy Turynu
Turyn, 11 marca 1995 r.

 

 

 

      
Informacje o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożej s. Konsolaty Betrone, prosi się przesłać na adres:

 

    Klasztor Klarysek Kapucynek    
ul. Kard. E. Dalbora 12
63-400 Ostrów Wlkp.

 

 

 


Powrót do Strony Głównej