.
Modlitwa w różnych potrzebach
przez przyczynę Świętej Magdaleny Zofii Barat


Święta Magdalena Zofia Barat - Założycielka Zgromadzenia 
Najświętszego Serca Jezusa

 

 

       Boskie Serce Jezusa, źródło wszelkiej łaski i świętości, za przyczyną i przez zasługi świętej Magdaleny Zofii, prosimy Cię, wysłuchaj nas. Ty znasz pragnienia, potrzeby, cierpienia tych, którzy Twej pomocy wzywają. O serce Najmiłosiemiejsze, w imię pokornej Służebnicy Twojej, użycz nam łaski, o którą Cię błagamy. Uświęć dusze nasze, chroń nas od wszelkiego złego, błogosław naszym sprawom doczesnym i nie dozwól, aby one kiedykolwiek stały się dla nas przeszkodą, w dążeniu do wiecznych. Zapal nas swoją miłością, ucz naśladowania cnót Twoich, abyśmy chwaląc Cię tu na ziemi, wraz ze Świętymi mogli wielbić i błogosławić Cię w wiecznoœci. Amen.

 

 

 

 

 

 

.
Dom Prowincjalny
   Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa (Sacre-Coeur)   
ul. Puchaczy 16
02-837 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 


Powrót do Strony Głównej