.
Modlitwa o łaski za wstawiennictwem
Sługi Bożego Ks. Luigiego Sturzo


Sługa Boży Ks. Luigi Sturzo (1871-1959), założyciel Partito Popolare Italiano

 

       Boże, Ojcze miłosierdzia, chwalę Cię, dziękuje Ci i uwielbiam Ciebie za to, że powołałeś Twego kapłana, księdza Luigiego Sturzo, do wniesienia Twojej milości w sprawy publiczne, w jego posłannictwo do ludu i do realizacji prawdziwego zycia. Proszę Cię pokornie o wyniesienie do chwały wiecznej Twego wiernego sługi równiez na tej ziemi. Spraw, abym i ja umiał tak jak on świadczyć pośród ludzi o Twoim imieniu w prawdzie, sprawiedliwości, prawdziwej wolności i miłości do braci, aby wszyscy mogli kiedyś stać się uczestnikami Twojego Królestwa. Daj mi też, jeśli taka jest Twa wola, doznać mocy jego wstawiennictwa, udzielając mi łaski, której bardzo pragnę.

       Chwała Ojcu....

 

 

 

 

Ktokolwiek moze zaświadczyć o otrzymanej od Pana łasce lub uzdrowieniu
za wstawiennictwem sługi Bożego księdza Luigiego Sturzo, proszony jest o kontakt z:

.
Postulazione della causa di canonizzazione di don Luigi Sturzo
Centro Internazionale Studi Sturziani
Circonvalazione Trionfale, 34
00195 Roma, ITALIA

 

 

 

 

 

 


  • Krótki biogram Sługi Bożego Ks. Luigiemu Sturzo
  • Strona poświęcona Słudze Bożemu Ks. Luigiemu Sturzo - http://sturzo.republika.pl

    Powrót do Strony Głównej