.
Modlitwa


Błogosławiony Alojzy (Luigi) Guanella (1842-1915), Założyciel Zgromadzenia Córek Maryi Matki Bożej Opatrzności oraz Zgromadzenia Sług Miłości (zwanych Guanellianami)

 

       O Boże miłosierny, który dałeś wspólnocie wierzących błogosławionego Luigi Guanella jako odbicie Twej nieskończonej miłości ojcowskiej, rozpal w naszych sercach ducha miłości miłosiernej, abyśmy zawsze zgodnie z Twoją wolą mogli służyć Twoim braciom najmniejszym.

       Przez pośrednictwo błogosławionego Luigi Guanella udziel nam łaski, o którą z synowską ufnością Ciebie prosimy...... Daj nam wytrwać, żyjąc po chrześcijańsku, kochając Ciebie, ufając Twojej Opatrzności i wierząc w Twoje miłosierdzie objawione w Jezusie, który wraz z Tobą, w jedności z Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. Amen!

       Ojcze nasz.... Chwała Ojcu...

 

 

 

 

 

 

O otrzymanych łaskach prosimy zawiadomić:

     Zgromadzenie Księży Guanellianów     
ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1
30-320 Kraków

 

 

 

 

 

 


  • Zgromadzenie Księży Guanellianów

    Powrót do Strony Głównej