.
Modlitwa o Beatyfikację
Sługi Bożej Leonii Marii Nastał


Sługa Boża Leonia Maria Nastał

 

 

       Boże, który hojnie nagradzasz pokładaną w Tobie ufność, użycz nam za pośrednictwem Siostry Leonii Marii, niezachwianej służebnicy Twojej i Twej Niepokalanej Matki upragnionych łask .......... ją zaś racz ozdobić koroną chwały, by nas prowadziła do umiłowania Ciebie ponad wszystko i Niepokalanej Dziewicy jako naszej najukochańszej Matki. Amen.

 

 

 

 

 

 

      
Wiadomości o otrzymanych łaskach prosimy przesyłać na adres:

 

    Zgromadzenie SS. Służebniczek NMP NP     
36-201 Stara Wieś k.Brzozowa

 

 

 


Powrót do Strony Głównej