.
Modlitwa


Sługa Boża s. Laura Meozzi

 

 

       Boże Ojcze, Ty napełniłeś dobrocią serce swojej służebnicy s. Laury Meozzi, która poświęciła życie sierotom, pocieszaniu smutnych i wspieraniu potrzebujących: przyspiesz, prosimy Cię, godzinę jej beatyfikacji, a nam, którzy z ufnością powierzamy się jej wstawiennictwu, udziel łask, o które Cię pokornie prosimy. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

O łaskach otrzymanych za jej pośrednictwem prosimy powiadomić:

.
Przełożona Prowincjalna Sióstr Salezjanek
ul. Warszawska 152
05 - 092 Łomianki

 

 

 

 


Życiorys Sł. Bożej s. Laury Meozzi

Powrót do Strony Głównej