.
Modlitwa za wstawiennictwem
S. Katarzyny Celestyny Faron


Błogosławiona S. Katarzyna Celestyna Faron

 

 

       Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za dar męstwa i wytrwania w miłości, jakiego udzieliłeś siostrze Katarzynie Celestynie, która wśród tortur, głodu i wyniszczenia w obozie koncentracyjnym, trwała przy krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa, pozostając wierną swemu powołaniu chrześcijańskiemu i zakonnemu aż do męczeństwa. Za jej wstawiennictwem udziel mi łaski........, o którą z ufnością i pokorą Cię proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

      
O otrzymanych łaskach prosimy powiadomić:

 

    Zgromadzenie SS. Służebniczek NMP NP     
36-201 Stara Wieś k.Brzozowa

 

 

 


Powrót do Strony Głównej