.
Modlitwa za wstawiennictwem O. Justyna Figasa


Ojciec Justyn Figas

 

       Ojcze Justynie, Ty poświęciłeś swoje życie Bogu i ludziom. W duchu ewangelizacyjnej troski i ojcowskiej miłości siałeś Słowo Boże płynące na falach radiowych. Biednym, zagubionym, wdowom, sierotom i więźniom niosłeś pociechę i nadzieją pokoju w niespokojnych czasach. Pomagałeś rodzinom w ich codziennym borykaniu się z trudami życia. Swoją mozolną pracą starałeś się zapewnić edukację i opiekę zdrowotną potrzebującym i chorym.. Pokornie proszę o Twoją pomoc, abym jeszcze bardziej kochał Boga i mógł lepiej służyć i pomagać bliźnim.

       Ojcze Justynie, proszę o Twoje wstawiennictwo, aby zgodnie z wolą Bożą została mi udzielona ta łaska (tu z ufnością podaj swoją prośbę). o którą pokornie Cię proszę. Niech Twoje orędownictwo sprawi, abym poprzez wysłuchaną modlitwę mógł złożyć dziękczynienie Bogu, źródłu wszystkich łask i wszelkiego dobra oraz głosić Twoje imię, abyś został zaliczony do grona świętych. Proszę o to przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli doznałeś jakieś łaski poprzez wstawiennictwo Ojca Justyna,
prosimy o kontakt z Godziną Różańcową:

.
Godzina Różańcowa O. Justyna
Cause of Fr. Justin
P. O. Box 454
ATHOL SPRINGS, NY 14010
USA

 

 

 

 


  • Życiorys O. Justyna Figasa
  • Ks. Tadeusz Zasępa - Ojciec Justyn Figas - twórca radiowej Godziny Różańcowej
  • Więcej o życiu O. Justyna Figasa na stronie: http://www.rosaryhour.com/
  • Blog o O. Justynie: http://frjustin.blogspot.com/

    Powrót do Strony Głównej