.
Modlitwa o Beatyfikację Sługi Bożej Józefy Karskiej,
Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP


Sługa Boża Józefa Karska, Współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP

 

 

     Wszechmogący, wieczny Boże, który cieszysz się wywyższeniem sług Twoich na ziemi, racz łaskawie wejrzeć na pokorne nasze prośby, jakie do Ciebie zanosimy; byś spośród narodu naszego polskiego, który Ci dał tylu świętych, i tę służebnicę Twoją Józefę, wierną córkę Niepokalanie Poczętej Matki Syna Twego, ku czci publicznej na ołtarze Pańskie co rychlej podnieść raczył, ku chwale Imienia Twego i ku uświęceniu naszego narodu. Który żyjesz i królujesz - Bóg na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożej Józefy Karskiej
prosimy kierować na adres:

.
SIOSTRY NIEPOKALANKI
ul. Szkolna 2
96-516 SZYMANÓW

 

 

Za wiedzą Kurii Metroplitalnej Warszawskiej z dnie 24 II 1947 r. Nr 1050

 

 


  • Więcej o Słudze Bożej Józefie Karskiej na stronach Sióstr Niepokalanek - www.niepokalanki.pl

    Powrót do Strony Głównej