.
Służebnica Boża Matka Józefa Hałacińska


Służebnica Boża Matka Józefa Hałacińska

       urodziła się 5 maja 1867 r. w Bulowicach, diec. krakowska.

       Głęboką wiarę w Boga i płynące z niej nadprzyrodzone spojrzenie na sprawy tego świata wyniosła z domu rodzinnego, który promieniował na wiejskie bulowickie otoczenie atmosferą szczerze religijną, przejawiającą się między innymi w kulcie Męki Pańskiej. Na takim gruncie zrodziło się powołanie zakonne. Pójście za głosem Pana wymagało od Joanny przezwyciężenia wielu trudności. Ostateczną decyzję podjęła 14 maja 1887 r., wstępując do klauzurowych Sióstr Franciszkanek w Kętach, a następnie do Sióstr Serafitek.

       Przez wiele lat odczuwała Boży nakaz założenia Zgromadzenia, w którym w sposób szczególny byłaby czczona Męka Pańska. Nakaz ten był na tyle wyraźny i mocny, że była zmuszona przedstawić go przełożonym zakonnym, a następnie władzom kościelnym, które poleciły jej skierować odpowiednie pisma do Stolicy Apostolskiej. W krótkim czasie otrzymała jako odpowiedź reskrypt Stolicy Apostolskiej z 13 lipca 1918 r. zezwalający na założenie Zgromadzenia. Widząc w tym wyraz woli Bożej, podjęła się dzieła założenia Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. Na kolebkę Zgromadzenia obrała Płock, życzliwie przyjęta przez Ks. Abpa A. J. Nowowiejskiego.

       W założonym przez siebie Zgromadzeniu M. Józefa mogła zrealizować pragnienie swego życia i wprowadzić kult Męki Pańskiej, opierając na nim duchową formację Sióstr. W centrum duchowości Zgromadzenia postawiła cierpiącego Chrystusa. Wpatrując się z miłością w Jego Oblicze, dostrzegała Matka niepowtarzalną wartość każdego człowieka, odkupionego Krwią Chrystusa, dlatego też pragnęła, by Siostry poprzez modlitwę, pracę i ofiarę jak najpełniej uczestniczyły w dziele zbawienia wszystkich ludzi.

       M. Józefa zmarła w Płocku 9 lutego 1946 r. Jej doczesne szczątki spoczywają na miejscowym cmentarzu.

       Siostry Pasjonistki pracują na 32 placówkach w Polsce i 7 za granicą, w tym również na misjach.

 

 

 

 

 

 


  • Modlitwa