.
Modlitwa


Święty Josemaría Escrivá, Założyciel Opus Dei

       O Boże, który za przyczyną Najświętszej Maryi Panny udzieliłeś niezliczonych łask świętemu księdzu Josemaríi, obierając go za swoje najwierniejsze narzędzie do założenia Opus Dei, drogi do świętości przez pracę zawodową i wypełnianie codziennych obowiązków chrześcijanina, spraw łaskawie, żebym ja także potrafił każdą chwilę i sytuację w mym życiu wykorzystać jako sposobność do miłowania Ciebie i służenia Kościołowi, Papieżowi i wszystkim duszom z radością i prostotą serca, oświetlając drogi ziemskie światłem wiary i miłości. Przez wstawiennictwo świętego Josemaríi udziel mi łaski, o którą Cię proszę.... (wymień swoją prośbę). Amen.

       Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Josemaría Escrivá - założyciel Opus Dei
  • Prace Św. Josemarii Escrivy i książki na temat Opus Dei
  • Opus Dei

    Powrót do Strony Głównej