.
Modlitwa za wstawiennictwem Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki


Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

 

 

     Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje Imię i zawsze był blisko każdego człowieka wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej.

     Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć Go w poczet świętych, a mnie, za jego wstawiennictwem udziel łaski ......., o którą z ufnością Ciebie proszę.

     Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Więcej o życiu Bł. Ks. Jerzego na stronie: http://www.popieluszko.net.pl/
  • Blog poświęcony Bł. Ks. Jerzemu: http://www.kspopieluszko.blogspot.com/

    Powrót do Strony Głównej