.
Modlitwa o szczególną łaskę za przyczyną
Błogosławionego Abp Jerzego Matulewicza


Błogosławiony Abp Jerzy Matulewicz, Założyciel Zgromadzenia Sióstr Eucharystek

 

 

       Panie, Nasz Ojcze, który otaczasz nas zawsze swoją opieką, zanoszę do Ciebie moje pokorne błaganie za wstawiennictwem bł. Jerzego, który tak wiele wycierpiał dla Twojej chwały i dla rozwoju Twojego Królestwa na ziemi. Udziel mi łaski .................... o którą Cię z ufnością proszę, obiecując wierniej niż dotąd żyć według Twoich przykazań. Amen.

       Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu ...

 

 

 

Uwaga: Zaleca się uzupełnić tę modlitwę, podjętą w zamierzonej intencji, przystąpieniem do spowiedzi i Komunii Świętej.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o uzyskanych łaskach prosimy przesyłać na adres:

.
Zgromadzenie Sióstr
Służebnic Jezusa w Eucharystii
ul. Zawiszy 3
05-803 Pruszków-Ostoja

 

 

 

 


  • Litania do Bł. Jerzego Matulewicza
  • Modlitwa o kanonizację Bł. Jerzego
  • Myśli Błogosławionego Jerzego

    Powrót do Strony Głównej