.
Modlitwa o Beatyfikację
Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego
- Ojca Rodziny

 


Sługa Boży Jerzy Ciesielski

       Boże nasz, w Trójcy Świętej Jedyny, w wielkiej miłości do całego stworzenia zesłałeś swego Syna, by dał nam przykład życia i świętości - bądź uwielbiony na wieki. Cześć i chwała Twojemu Imieniu niech będą głoszone światu, a Święta Rodzina z Twoim Jednorodzonym Synem niech błogosławi wszystkie rodziny chrześcijańskie.

       Dziękujemy Ci, o Boże, za to, że przez życie i po ludzku tragiczną śmierć Twego Jerzego i jego dzieci okazałeś nam męża sprawiedliwego, ojca rodziny a zarazem naukowca, inżyniera i wychowawcę młodzieży - chrześcijanina XX wieku.

       Boże, źródło wszelkiej świętości i niewypowiedzianej dobroci, spraw, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego synowską wiarę, życie modlitwy i umiłowanie Eucharystii. Pomnij, jak swą otwartą postawą wobec bliźniego służył człowiekowi dla chwały Twojej i Matki Twego Syna. Jego dążenie do Ciebie, Boże, przez ustawiczną pracę nad sobą, jest dla katolików świeckich - mężów i ojców, żon i matek - przykładem do naśladowania.

       Boże, w swym miłosierdziu spraw, by Jerzy był przed Tobą orędownikiem naszych zmagań życiowych.

       Królowo Rodzin, przyczyń się do chwały Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, i jako Pośredniczka Łask wspomagaj go w orędownictwie u Boga Ojca naszego. Amen.

 

 

Imprimatur
Kraków, dnia 18 kwietnia 1986 r., L.dz. 109/86
Ks. Jan Dyduch               + Stanisław Smoleński
   kanclerz                        wikariusz generalny

 

 

 

Informacje o uzyskanych laskach za wstawiennictwem Sługi Bożego Jerzego
prosimy zgłaszać pisemnie lub ustnie w Kurii Metropolitalnej w Krakowie ul. Franciszkańska 3.

 

 

 


  • Strona o Słudze Bożym Jerzym Ciesielskim

    Powrót do Strony Głównej