.
Modlitwa


Bł. Jeremiasz Stoica, kapucyn (1556-1625)

 

 

       Ojcze Miłosierny, który Bł. Jeremiasza obdarzyłeś łaską naśladowania Twego Syna w Jego służbie braciom i w całkowitej ofierze dla nich, daj nam za jego wstawiennictwem i przykładem, abyśmy na drodze ewangelicznej pokory i miłości jak najskuteczniej przyczyniali się do urzeczywistnienia się Twego powszechnego planu zbawienia. Prosimy Cię o to przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Życiorys Bł. Jeremiasza Stoicy

    Powrót do Strony Głównej