.
Modlitwa o beatyfikację Służebnicy Bożej Janiny Woynarowskiej


Służebnica Boża Janina Woynarowska
 (1923-1979); portret mal. Jerzy Kumala

 

 

       Panie Jezu, Odkupicielu człowieka. Sługa Twoja Janina Woynarowska zawsze spieszyła z pomocą chorym i biednym. Błagamy Cię, by i dzisiaj swoim wstawiennictwem pomagała wszystkim dotkniętym bólem i cierpieniem, a swym przykładem uczyła nas na co dzień chrześcijańskiej miłości. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

O otrzymanych łaskach prosimy zawiadomić:

.
P. Maria
Poradnia Powołaniowa Instytutów Świeckich
pl. Mariacki 5
31-042 Kraków

 

 

Imprimatur Kuria Metropolitalna w Krakowie
Nr 359/99, dnia 12 III 1999 r.
+ Kazimierz Nycz, wikariusz generalny
ks. Jan Dyduch, kanclerz

 

 


  • Życiorys Służebnicy Bożej Janiny Woynarowskiej

    Powrót do Strony Głównej