.
Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną
Sługi Bożego Księdza Jana Schneidera

 


Ks. Jan Schneider

Boże, Tyś Księdza Jana, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, obdarzył żywą wiarą, głęboką nadzieją i gorącą miłością.

Dzięki tym cnotom niósł heroicznie pomoc biednym i opuszczonym.

Niech i dla mnie uprosi łaskę ........, o którą pokornie Cię proszę, aby ona świadczyła o jego możnym u Ciebie wstawiennictwie.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

 

O wszelkich łaskach, otrzymanych za przyczyną ks. Jana Schneidera, prosimy pisać na podane niżej adresy:

 

SIOSTRY MARYI NIEPOKALANEJ

ul. Szpitalna 6
  48-140 BRANICE  
  ul. Kardynała Bolesława Kominka 3/5  
40-329 WROCŁAW
  ul. Krasińskiego 21  
40-019 KATOWICE

 

 

 


  • Strona o Słudze Bożym Ks. Janie Schneiderze

    Powrót do Strony Głównej