.
Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego bp. Jana Pietraszki


Sługa Boży bp Jan Pietraszko (1911-1988)

       Boże Wszechmogący, Ty powołałeś do pasterskiej posługi w swoim Kościele Biskupa Jana i poprzez charyzmat nauczania Twojej prawdy uczyniłeś go głosicielem Ewangelii.

       Boże, źródło świętości, który obdarzyłeś Biskupa Jana żarliwością służenia Eucharystii, a przez pełnienie posługi w konfesjonale uczyniłeś go pośrednikiem Twojego miłosierdzia, przybliżającym wiernych do Stołu Pańskiego. - Wejrzyj na apostolski znój Twego Sługi i za jego przyczyną udziel mi łaski, o którą proszę...

       Boże pełen dobroci, racz przez udzielenie tej łaski okazać, że przyjąłeś trudy i cierpienia podejmowane przez sługę Bożego Biskupa Jana dla Twojej chwały i zbawienia dusz.

       Boże najłaskawszy, racz obdarzyć Twego Sługę chwałą błogosławionych.

       Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

O otrzymanych łaskach za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Jana Pietraszki
prosimy poinformować:

    Kuria Metropolitalna    
    ul. Franciszkańska 3     
31-004 Kraków

 

 

 

 


Powrót do Strony Głównej