.
Modlitwa o beatyfikację
Ojca Jana Berthiera
założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny

 


Sługa Boży Ojciec Jan Berthier - założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny

 

 

       Boże, Ty uwielbiasz tych, którzy Ciebie wielbią, wsław sługę Twego, Jana Berthiera. On zawsze starał się o chwałę Twoją przez pracę nad zbawieniem dusz i wychowaniem młodzieży, która jest nadzieją Twojego Kościoła. Spraw, aby przez Kościół zaliczony do grona świętych, przyświecał nam jako przykład świętej gorliwości o Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Osoby, które doznały łaski Bożej przez wstawiennictwo Sługi Bożego Ks. Jana Berthiera,
prosimy o nadesłanie informacji na adres:

 

    Kuria Prowincjalna Misjonarzy Świętej Rodziny     
    ul. Małoszyńska 27     
skr. poczt. 29
60-176 Poznań 47

 

 

 


  • Informacje o Słudze Bożym na stronach Misjonarzy Świętej Rodziny - http://www.msf.opoka.org.pl/

    Powrót do Strony Głównej