.
Modlitwa
do Bł. Ks. Ignacego Kłopotowskiego

 


Błogosławiony Ks. Ignacy Kłopotowski (20 VII 1866 - 7 IX 1931)

 

 

       Boże, który tchnąłeś w serce błogosławionego księdza Ignacego wielką miłość do Wcielonego Słowa i Jego Dziewiczej Matki, wzbudzając w nim pragnienie budowania Twojego królestwa, przez gorliwe naśladowanie miłości Chrystusa wobec ludzi ubogich i odrzuconych, oraz uczyniłeś go apostołem prasy i wydawnictw katolickich - wejrzyj na nasze pokorne błagania i spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z radością oddawali całych siebie dziełu zbawienia świata.
       Ojcze, nieskończenie dobry, udziel mi za przemożną przyczyną błogosławionego księdza Ignacego pomocy w sprawie, którą Ci z ufnością powierzam. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej
z dnia 2 VI 2005 r., nr 684/K/2005

 

 

 

 

 


  • Błogosławiony Ks. Ignacy Kłopotowski
  • Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej

    Powrót do Strony Głównej