.
Nowenna do Błogosławionego Honorata Koźmińskiego

 


Błogosławiony Honorat Koźmiński (1829-1916), kapucyn
       Dzień 1
       Panie, wyznaję, że od Ciebie pochodzi wszelkie dobro i Ty wszystkim kierujesz. Spraw, bym ubogacony łaską Ducha Świętego, za wstawiennictwem bł. Honorata, poznawał to, co słuszne i sprawiedliwe oraz zawsze czynił to, co jest zgodne z Twoją wolą, a zwłaszcza w sprawie, którą Ci polecam ...

3 Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo
Błogosławiony Honoracie - módl się za nami.
(Te modlitwy odmawia się każdego dnia nowenny)

 

       Dzień 2
       Kieruj, Panie, moim życiem, broń w przeciwnościach i zachowaj od złego, abym wsparty przykładem i wstawiennictwem bł. Honorata zawsze pełnił Twoją wolę i znajdował w niej upodobanie przed Tobą. Z ufnością proszę o wsparcie w rozwiązaniu trudnej sprawy, którą Ci przedkładam ...

 

      
       Dzień 3
       Panie, Ty nagrodziłeś wiarę i czyny miłości bł. Honorata, gorliwego kapłana i zakonnika, który został nam dany za przykład do naśladowania. Udziel mi łaski i siły do wytrwania w wierze, nadziei i miłości, sprawiedliwości i prawdzie, a zwłaszcza w tej trudnej sprawie, którą Ci przedkładam ...

 

      
       Dzień 4
       Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: Zaprawdę mówię wam, proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, pukajcie a będzie wam otworzone. Z ufnością uciekam się do Ciebie za wstawiennictwem bł. Honorata w moich potrzebach i proszę o łaskę ...

 

      
       Dzień 5
       Zbawicielu mój, Tyś powiedział: Zaprawdę mówi wam, o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam. Zachęcony tymi słowami, proszę Ojca w imię Twoje, przez pośrednictwo bł. Honorata o łaskę ...

 

      
       Dzień 6
       Panie, niech Twój sługa Honorat, zaszczycony tytułem Błogosławionego w Kościele katolickim, oręduje nieustannie za nami, wyjednuje udręczonej Ojczyźnie, którą tak umiłował, pokój i błogosławieństwo, a mnie uprosi potrzebną łaskę ...

 

      
       Dzień 7
       Boskie Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia oraz dobroci i miłości pełne, miej litość nade mną, biednym grzesznikiem i udziel mi łaski ..., o którą Cię proszę przez Bolesne i Niepokalane Serce Maryi oraz bł. Honorata.

 

      
       Dzień 8
       Wraz z Maryją Dziewicą, którą tak po synowsku czcił i miłował bł. Honorat, składam Ci, Panie, hołd, cześć i uwielbienie, dziękując za wszystkie łaski i polecam się Twojej opiece, szczególnie w sprawie ...

 

      
       Dzień 9
       O błogosławiony Honoracie, który w trudnych czasach dla Kościoła i Ojczyzny trafnie odczytywałeś znaki czasu i z głęboką wiarą i ufnością pracowałeś z myślą o lepszej przyszłości, wstawiaj się za Ojcem św., Biskupami, wszystkimi Polakami, a mnie wyjednaj łaskę, o którą z ufnością i pokorą proszę ...

 

 

 

 

 

 

 

Za zezwoleniem władzy kościelnej

 

 

 

Kto otrzyma łaskę za wstawiennictwem bł. Honorata, proszony jest o powiadomienie:

.
Wicepostulatura Sprawy Kanonizacji Bł. Honorata
ul. Kapucyńska 4
00-245 Warszawa

 

 

 

 

 

 


  • Życiorys Bł. Honorata Koźmińskiego
  • Modlitwa o kanonizację Bł. Honorata Koźmińskiego
  • Blog o Bł. Honoracie Koźmińskim: http://www.ukrycie.blogspot.com/

  • Kapucyni