.
Błogosławiona Maria Helena Stollenwerk


Bł. Maria Helena Stollenwerk (1852-1900)

       Bł. Maria urodziła się dnia 28 listopada 1852 roku w Rollesbroich w Niemczech. Odkrywając w sobie powołanie misyjne przez długie lata szuka zgromadzenia misyjnego, w którym mogłaby Je realizować. Dnia 30 grudnia 1882 roku rozpoczyna pracę w charakterze pomocy kuchennej w domu misyjnym w Steyl mając nadzieję, że o. Arnold Janssen, założyciel domu misyjnego i Zgromadzenia Słowa Bożego przeznaczonego do bezpośredniej pracy misyjnej, założy również żeńskie zgromadzenie misyjne. Nadzieja ziszcza się po siedmiu latach oczekiwania. Dnia 8 grudnia 1889 roku o. Arnold Janssen zakłada Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego. 17 stycznia 1892 roku Helena przywdziewa habit zakonny i otrzymuje imię Maria. Dnia 12 marca 1894 roku składa pierwsze śluby zakonne. Cztery lata później, 8 grudnia 1898 roku, na życzenie założyciela, przechodzi do nowicjatu Sióstr Klauzurowych Służebnic Ducha Świętego, trzeciego zgromadzenia założonego przez o. Arnolda Janssena. Po dwóch latach, 3 lutego 1900 roku umiera na gruźlicę opon mózgowych. Proces beatyfikacyjny rozpoczęty w roku 1950, został uwieńczony beatyfikacją dnia 7 maja 1994 roku w Rzymie.

       Bł. Maria Helena Stollenwerk ze szczególną żarliwością powtarzała dwie prośby modlitwy Pańskiej: Przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja. Odznaczała się szczególną czcią do Ducha Świętego i Najświętszego Sakramentu.

       Matkę Marię czcimy Jako współzałożycielkę Sióstr Służebnic Ducha Świętego.

       Błogosławiono, Matko Mario, przynaglona Bożą miłością, całkowicie poświęciłaś się rozszerzaniu Królestwa Niebieskiego na ziemi, pozwalałaś przenikać Duchowi Świętemu swoją modlitwę i działanie, a nade wszystko kochałaś Wolę Ojca swojego Pana.

       Prosimy Clę, wyproś nam Ducha Miłości, byśmy wzmocnieni Jego łaską i natchnieniem mogli całe swoje życie uczynić radosnym naśladowaniem Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

 

Za zezwoleniem władzy duchownej

 

 

 

 

 

 

Wysłuchanie modlitw za pośrednictwem bł. Marii Heleny Stollenwerk,
Współzalożycielki naszego Zgromadzenia prosimy zgłaszać na adres:

.
Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego
Starowiejska 152
47-400 Racibórz

 

 

 

 

 


  • Modlitwa
  • Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego

    Powrót do Strony Głównej