.
Modlitwa o Beatyfikację Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej


Służebnica Boża Hanna Chrzanowska

 

 

       Boże, Ty w szczególny sposób powołałeś Służebnicę Twoją Hannę Chrzanowską do służby chorym, biednym, opuszczonym, daj, aby ta, która całym sercem odpowiedziała Twemu wezwaniu, dostąpiła chwały ołtarzy a nas swoim przykładem stale zachęcała do niesienia pomocy bliźnim, jak nas tego nauczył Pan nasz Jezus Chrystus. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o zgłaszanie szczególnych łask uzyskanych za przyczyną Służebnicy Bożej p. Hanny
do biura Postulacji, które znajduje się w Krakowie, przy ul. Kopernika 9.

 

 

 

 


  • Strona o Służebnicy Bożej Hannie Chrzanowskiej

    Powrót do Strony Głównej