.
Modlitwa o łaskę


Św. Gerard Majella (1726-1755), Redemptorysta

       Błogosławiona Trójco, ja, Twój syn, dzięki Ci składam za wszystkie łaski i przywileje, których udzieliłaś św. Gerardowi, zwłaszcza za te cnoty, którymi ozdobiłaś go na ziemi i za chwałę, jaką otaczasz go teraz w niebie. Zakończ Twoje dzieło, o Panie, aby Królestwo Twoje przyszło na ziemię. Przez zasługi tych, którzy są w jedności z Jezusem i Maryją, udziel mi tej łaski, o którą Cię proszę, (wymienić prośbę)

       A ty, św. Gerardzie, mój potężny orędowniku, zawsze gotowy, aby pomagać tym, którzy uciekają się do Ciebie, módl się za mną. Stań przed tronem Bożego Miłosierdzia i nie odchodź stamtąd, dopóki nie zostaniesz wysłuchany. Tobie polecam tę ważną i pilną potrzebę (przedstawić prośbę). Weź łaskawie w twoje ręce moją sprawę i nie pozwól, aby ta modlitwa nie doznała skutków twojego orędownictwa. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Święty Gerard Majella. Patron i Opiekun Matek
  • Modlitwa matki z dzieckiem
  • Prośba o macierzyństwo
  • Modlitwa matki ciężarnej

    Powrót do Strony Głównej