.
Modlitwa o Beatyfikację
Sługi Bożego Ks. Franciszka Marii od Krzyża Jordana


Sługa Boży Ks. Franciszek Maria od Krzyża Jordan

 

 

       Jezu, Zbawicielu świata, który udzieliłeś swojemu słudze Franciszkowi daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, wsław go tu na ziemi chwałą błogosławionych a za jego wstawiennictwem udziel nam łaski (...), o którą Cię pokornie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 


  • Więcej o Sł. B. Ks. Franciszku Jordanie na stronach Zgromadzenia Salwatorianów - www.salwatorianie.pl/jordan/

    Powrót do Strony Głównej