.
Modlitwa przez wstawiennictwo
Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego


Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

       Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

       Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

       Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

       Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski ............., o którą najpokorniej proszę. Amen.

 

 

 

 

 

 

Informacje o otrzymanych łaskach i wysłuchanych modlitwach dzięki wstawiennictwu
Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego, prosimy kierować pod adresem:

    Kuria Metropolitalna    
    ul. Jordana 39     
40-043 Katowice

 

 

 


  • Modlitwa o beatyfikację Sł. Bożego Ks Franciszka Blachnickiego
  • Więcej o życiu Sł. Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego na stronie: www.blachnicki.oaza.org.pl

    Powrót do Strony Głównej