.
Modlitwa o łaski za wstawiennictwem
Błogosławionej siostry Ewy od Opatrzności
(Bogumiły Noiszewskiej)


Błogosławiona siostra Ewa od Opatrzności
(Bogumiła Noiszewska)

 

 

       Boże, Dawco żarliwości i wzniosłych pragnień, Ty natchnąłeś błogosławioną siostrę Ewę, żeby niosła pomoc bliźnim potrzebującym wsparcia i opieki, a przez życie ukryte i śmierć męczeńską naśladowała Twojego Syna. Napełnij nas pragnieniem wypełniania Twojej woli z jej gorliwością i przez jej wstawiennictwo udziel nam łaski..., o którą prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

       Błogosławiona siostro Ewo, módl się za nami.

 

 

 

 

 

 

 

O łaskach otrzymanych za wstawiennictwem bł. s. Ewy
prosimy zawiadomić:

.
SIOSTRY NIEPOKALANKI
ul. Szkolna 2
96-516 SZYMANÓW k. WARSZAWY

 

 

Za zgodą władzy duchownej, Łowicz L. DZ. 771/99

 

 


  • Więcej o Błogosławionej siostrze Ewie od Opatrzności na stronach Sióstr Niepokalanek - www.niepokalanki.pl

    Powrót do Strony Głównej