.
Modlitwa o potrzebne łaski za wstawiennictwem
Sługi Bożej S. M. Dulcissimy oraz o Jej Beatyfikację


Sługa Boża Siostra Maria Dulcissima

 

       Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty pojednałeś ze sobą świat przez Śmierć na Krzyżu i Zmartwychwstanie swojego Umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Ty wzywasz wszystkich wierzących, aby łączyli swoje cierpienia z Męką Zbawiciela dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Przyjmij jako miłą Tobie ofiarę pokorne życie swojej służebnicy Siostry Marii Dulcissimy, naznaczone dźwiganiem codziennego krzyża. Obdarz ją chwałą błogosławionych w Twoim Królestwie i wysłuchaj modlitwy swojego ludu, jakie za jej wstawiennictwem ufnie zanosi do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

      
Za pozwoleniem Władzy Duchownej
Katowice 8.01.1999 r.
NR VJ-1917/99

 

      
O wszelkich wysłuchanych modlitwach i otrzymanych za przyczyną Sługi Bożej S.M.Dulcissimy
łaskach uprasza się zawiadamiać Zgromadzenie, w którym żyła, pisząc na adres:

  Siostry Maryi Niepokalanej   
ul. Krasińskiego 21
40-019 Katowice
Siostry Maryi Niepokalanej
ul. Abpa Józefa Gawliny 5
  47-406 Racibórz - Brzezie nad Odrą  

 

 

 


  • Strona o Słudze Bożej Siostrze Marii Dulcissimie

    Powrót do Strony Głównej