.
Modlitwa za wstawiennictwem Chiary Luce Badano


Błogosławiona Ciara Luce Badano (1971-1990), beatyfikowano 25 września 2010r.

 

Ojcze, źródlo wszelkiego dobra, dziękujemy Ci za wspaniałe świadectwo życia Błogosławionej Chiary Luce Badano. Chiara Luce ożywiona łaską Ducha Świętego i prowadzona światłem Jezusa, wierzyła niezłomnie w Twoją nieskończoną miłość, którą starała się odwzajemniać ze wszystkich sił, powierzając się z pełną ufnością Twojej Ojcowskiej woli. Pokornie Cię prosimy: udziel również nam tego daru, byśmy żyli z Tobą i dla Ciebie, a jednocześnie ośmielamy się prosić, jeśli jest to zgodne z Twoją wolą, o łaskę… Przez zasługi naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • www.chiaralucebadano.it

    Powrót do Strony Głównej