.
Modlitwa o łaski za wstawiennictwem Bł. Celiny Borzęckiej


Bł. m. Celina Borzęcka CR (1833-1913). Obraz beatyfikacyjny.Opublikowano w 'Niedzieli', w numerze 43 z dnia 28 X 2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

O łaskach otrzymanych przez wstawiennictwo bł. Celiny Borzęckiej prosimy zawiadomić:

.
Siostry Zmartwychwstanki
Dom Generalny
Via Marcantonio Colonna 52 A
00192 Roma
Italia

lub

.
Siostry Zmartwychwstanki
Dom Prowincjalny
ul. Bałuckiego 6
02-604 Warszawa
tel. (0-22) 844 51 33
e-mail: prow-wa@zmartwychwstanki.mkw.pl
Polska

 

 

 

 


Powrót do Strony Głównej