.
Nowenna za przyczyną św. Brata Alberta


Święty Brat Albert  Adam Chmielowski - Założyciel Zgromadzeń Braci i  Sióstr Posługującym Ubogim

 

       Boże, nieskończenie dobry i miłosierny, wejrzyj na zasługi świętego Brata Alberta, który za przykładem Twego Syna stał się bratem wszystkich ludzi i przez pokorną posługę najbardziej opuszczonym i skrzywdzonym, ocalał w nich godność ludzką i wzbudzał wiarę w Twoją Opatrzność. Przez Jego wstawiennictwo racz łaskawie użyczyć mi łaski ......... o którą z ufnością Cię proszę.

       Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...
       Święty Bracie Albercie, módl się za nami.

 

 

 

 

 

 

.
Dom Generalny SS. Albertynek
ul. Woronicza 10
31-409 Kraków

.
Dom Generalny Br. Albertynów
ul. Krakowska 43
31-066 Kraków

 

 

 

 

 

 

 


Powrót do Strony Głównej