.
Litania do Błogosławionej Bolesławy Lament
(do prywatnego odmawiania)

 

       Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
       Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
       Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
       Synu Odkupicielu świata, Boże,
       Duchu Święty, Boże,
       Święta Trójco, Jedyny Boże,
       Święta Maryjo, - módl się za nami.
       Święta Maryjo, Królowo Dziewic,
       Błogosławiona Bolesławo, - módl się za nami.
       Bł. Bolesławo, niedościgniona w pobożności,
       Bł. Bolesławo, czyniąca wszystko na chwałę Bożą,
       Bł. Bolesławo, pełna żywej wiary,
       Bł. Bolesławo, żarliwa w modlitwie,
       Bł. Bolesławo, bezgranicznie ufająca Bogu,
       Bł. Bolesławo, całkowicie poddana woli Bożej,
       Bł. Bolesławo, pełna cierpliwości,
       Bł. Bolesławo, prowadząca głębokie życie wewnętrzne,
       Bł. Bolesławo, ściśle zjednoczona z Bogiem,
Błogosławiona Bolesława Lament
       Bł. Bolesławo, wzorze modlitwy i kontemplacji,
       Bł. Bolesławo, powołana do pracy apostolskiej,
       Bł. Bolesławo, bolejąca nad rozdarciem jedności Kościoła,
       Bł. Bolesławo, dążąca do zjednoczenia chrześcijan,
       Bł. Bolesławo, inspiratorko ekumenizmu przez miłość,
       Bł. Bolesławo, gorliwa w działalności misyjnej,
       Bł. Bolesławo, przykładzie życia ewangelicznego,
       Bł. Bolesławo, założycielko rodziny zakonnej,
       Bł. Bolesławo, wzorze czystości,
       Bł. Bolesławo, heroiczna w ubóstwie,
       Bł. Bolesławo, posłuszna woli Bożej,
       Bł. Bolesławo, czcicielko Serca Jezusowego,
       Bł. Bolesławo, miłośnico ukrzyżowanego Zbawiciela,
       Bł. Bolesławo, adoratorko Eucharystii,
       Bł. Bolesławo, wielbicielko Najświętszej Dziewicy,
       Bł. Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny,
       Bł. Bolesławo, wychowawczyni młodzieży,
       Bł. Bolesławo, pełna wyrzeczenia,
       Bł. Bolesławo, wzorze pracowitości,
       Bł. Bolesławo, przykładzie głębokiej pokory,
       Bł. Bolesławo, rozpalająca miłość do Boga,
       Bł. Bolesławo, umacniająca słabych w wierze,
       Bł. Bolesławo, wzorze męstwa i wytrwałości,
       Bł. Bolesławo, uwrażliwiona na potrzeby ubogich,
       Bł. Bolesławo, opiekunko upośledzonych i wzgardzonych,
       Bł. Bolesławo, doświadczona cierpieniem,
       Bł. Bolesławo, troskliwa o zbawienie grzeszników,
       Bł. Bolesławo, zabiegająca o pomnożenie chwały Bożej,
       Bł. Bolesławo, wspomagająca dusze w czyśćcu,
       Bł. Bolesławo, orędowniczko nasza przed Bogiem,

       Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
       Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
       Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

       Módl się za nami błogosławiona Bolesławo.
       Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

       Módlmy się: Boże, Ty powołałeś błogosławioną Bolesławę do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości, spraw, abyśmy wsparci Jej modlitwami, w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Życiorys Bł. Bolesławy Lament
  • Modlitwa