.
Modlitwa o beatyfikację
Sługi Bożego O. Bernarda z Wąbrzeźna


Sługa Boży O. Bernard z Wąbrzeźna

 

 

       Wszechmogący wieczny Boże, który wywyższasz pokornych i chwałą obdarzasz tych, co wpatrzeni w krzyż Twego Syna całym sercem Ci służą, racz wstawić Sługę Twego Bernarda cudami, abyśmy mogli go czcić pośród błogosławionych. - Maryjo, Patronko klasztoru lubińskiego przyczyń się za nami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O łaskach wymodlonych za wstawiennictwem Sługi Bożego O. Bernarda z Wąbrzeźna prosimy zawiadomić:

.
Kalsztor benedyktynów
64-007 Lubiń k. Kościana

 

 

 

Za pozwoleniem Kurii Metropolitalnej w Poznaniu z dnia 21 sierpnia 1987 r.

 


  • Życiorys Sł. Bożego O. Bernarda z Wąbrzeźna

    Powrót do Strony Głównej