.
Sługa Boży O. Anzelm Gądek OCD


Sługa Boży O. Anzelm Gądek OCD

       Ojciec Anzelm od św. Andrzeja Corsini przyszedł na świat 24 lutego 1884 r. w rodzinie pod względem materialnym raczej skromnej, ale niezwykle prawej i szczerze pobożnej. Ojcem jego był Antoni Gądek, a matką Salomea z domu Kowalska.

       Gdy Maciej miał 11 lat, ojciec oddał go do konwiktu Karmelitów Bosych w Wadowicach, gdzie jednym z jego wychowawców był św. Rafał Kalinowski. Chyba to on wywarł na małym chłopcu wielki i niezatarty wpływ pod wieloma względami, a przede wszystkim swoim przykładem skłonił tego bardzo zdolnego chłopca do wstąpienia w 1901 r. do zakonu Karmelitów Bosych.

       Po skończeniu nowicjatu i złożeniu pierwszych ślubów zakonnych 17 sierpnia 1902 r. został przez przełożonych posłany na dalsze studia do Rzymu, które odbywał na uniwersytecie gregoriańskim. Tu też 25 lipca 1907 r. został wyświęcony na kapłana.

       Po powrocie do Polski prawie od samego początku piastował różne urzędy i odpowiedzialne stanowiska, takie jak: wykładowcy i magistra kleryków, przeora, czy prowincjała. Następnie został przez najwyższych przełożonych zakonu wezwany do Rzymu na założyciela i pierwszego rektora Międzynarodowego Kolegium Teologicznego, które za jego rektorstwa otrzymało tytuł papieskiej wyższej uczelni, nazwanej później "Teresianum". Przez 16 lat piastował równocześnie urząd definitora generalnego zakonu. Po powrocie w 1947 r. do kraju był jeszcze dwa razy mianowany przełożonym klasztorów we Wrocławiu i w Warszawie, a nade wszystko 3 razy wybierany prowincjałem. W sumie przez ponad 40 lat piastował różne urzędy w zakonie. Przez ostatnie prawie dziesięć lat przebywał w Łodzi, gdzie do końca, jak potrafił, starał się być czynny, służąc zarówno współbraciom, jak i współsiostrom w Karmelu, lecz nade wszystko troszczył się o założone przez siebie Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, przygotowując je do samodzielnego życia, gdy on będzie musiał odejść do wieczności. Głównie opracowywał na nowo i przystosowywał do wskazań Soboru Watykańskiego II konstytucje zgromadzenia.

       Wspomniane zgromadzenie zakonne, założone 31 grudnia 1921 r. wspólnie ze Służebnicą Bożą m. Teresą od św. Józefa (Janiną Kierocińską), prężnie się rozwija i na różnych polach pracy służy Kościołowi, żyjąc bogatą tradycją duchową Karmelu, zabarwioną niezwykle pociągającą duchowością dziecięctwa duchowego, według nauki patronki zgromadzenia o "małej drodze" - św. Teresy od Dzieciątka Jezus, obecnie Doktora Kościoła.

       Ojciec Anzelm zmarł 15 października 1969 r., w uroczystość Reformatorki i Matki Karmelu - św. Teresy od Jezusa, Doktora Kościoła, której przez całe życie starał się być wiernym synem, uczniem i naśladowcą. Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego w Archidiecezji Łódzkiej rozpoczął się 2 lutego 2002 r.

 

 

 

 


  • Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Sługi Bożego O. Anzelma Gądka OCD
  • Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego O. Anzelma Gądka OCD

  • Siostry Karmelitanki