.
Modlitwa o uproszenie łaski za wstawiennictwem
Bł. Antoniego Rewery


Błogosławiony Ks. Antoni Rewera (1869-1942) z grona 108 męczenników

 

 

 

       Boże, któryś błogosławionego Kapłana Antoniego ubogacił niezwykłymi cnotami, w szczególności umiłowaniem prawdy i ewangelicznej prostoty, gorliwością duszpasterską oraz męstwem w cierpieniu dla Imienia Twego, spraw, abyśmy za Jego wstawiennictwem otrzymali to, o co Cię pokornie prosimy Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Za pozwoleniem Władzy Diecezjalnej
SANDOMIERZ, 14 września 1999 r.

 

 

 

 

 

      
Kto otrzyma łaskę za wstawiennictwem błogosławionego Antoniego Rewery
proszony jest o powiadomienie:

 

     Zgromadzenie Córek Św. Franciszka Serafickiego     
ul. Leszka Czarnego 9
27-600 Sandomierz

 

 

 


  • Strona o Błogosławionym Antonim Rewerze
  • Parafia św. Józefa w Sandomierzu

    Powrót do Strony Głównej