.
Modlitwa do Boga za pośrednictwem
Błogosławionego Kapłana Antoniego Beszty-Borowskiego

 


 Błogosławiony Kapłan Antoni Beszta Borowski

 

       Boże w Trójcy Przenajświętszej Jedyny, Ojcze, Synu, Duchu Święty! Ty jesteś samą miłością, świętością, prawdą i życiem. Od Ciebie pochodzi wszelkie dobro i moc. Wejrzyj łaskawie na męczeńską śmierć Sługi Twojego Błogosławionego Kapłana Antoniego, poniesioną z rąk bezbożnych prześladowców Kościoła. Spraw, aby Jego życie i przelana krew, były otwartą księgą, z której uczyć się będziemy miłości do Boga i ludzi; wierności swemu powołaniu; wrażliwości na potrzeby biednych, deportowanych, uwięzionych, prześladowanych i chorych; troski o świątynie materialne i o Kościół w duszach ludzi; czynnego uczestnictwa w ewangelizacji środowiska we współdziałaniu z Akcją katolicką lub innymi małymi wspólnotami; głębokiej czci dla Chrystusa Eucharystycznego i zawierzenia Matce Bożej. Niech modlitwa wstawiennicza naszego patrona broni nas od nieszczęść i wyjednywa potrzebne łaski, przez Chrystusa pana Naszego. Amen.

      

 

 

 

 

 

 

 

Kto otrzyma łaskę za przyczyną bł. Ks. Antoniego Beszty-Borowskiego, proszony jest o powiadomienie pisemne:

 

     Kuria Diecezjalna    
ul. Kościelna 10
     17-312 Drohiczyn     

 

 

 


  • Strona o Błogosławionym Kapłanie Antonim Beszcie-Borowskim

    Powrót do Strony Głównej