.
Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej Anny Jenke
(do prywatnego odmawiania)


Sługa Boża Anna Jenke (1921-1976)

 

 

       Boże i Ojcze nasz, Ty obdarzyłeś Służebnicę Twoją Annę, wzorową nauczycielkę i wychowawczynię, świadka Chrystusa w czasach szczególnie trudnych i wymagających osobistej odwagi - duchem apostolskiej gorliwości, nieprzeciętnej miłości bliźniego, obdarz ją łaskawie chwałą ołtarzy, a mnie za jej wstawiennictwem, udziel łaski..............., o którą Cię z ufnością proszę. Amen.

       Ojcze Nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

 

 

 

 

 

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Przemyskiej

 

 

 

Kto otrzyma łaskę od Boga za przyczyną Sługi Bożej Anny Jenke,
proszony jest o powiadomienie:

.
Kurii Metropolitalnej w Przemyślu
lub
Biuro Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke
ul. Kraszewskiego 37/1
37-500 Jarosław
tel. (016) 621-22-97

 

 

 


  • Strona o Słudze Bożej Annie Jenke

    Powrót do Strony Głównej