.
Modlitwa


Błogosławiona Maria Angela Truszkowska, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Felicjanek

 

 

       Boże, nasz Ojcze, uwielbiamy Cię i dziękujemy, że obdarowałeś nas błogosławioną Marią Angelą, która żyła Twoją wolą w wierze i w bezgranicznym zaufaniu, i dla Twej miłości służyła bliźnim.

       Przez jej wstawiennictwo udziel mi łaski..., o którą z ufnością proszę, przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

 

 

 

 

(Z aprobatą Kościelną Wikariatu Rzymskiego)

 

 

 

 

O otrzymanych łaskach prosimy zawiadomić:

.
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
ul. Smoleńsk 6
31-107 Kraków

 

 

 

 


  • Życiorys Bł. Marii Angeli Truszkowskiej

    Powrót do Strony Głównej