.
Modlitwa


Bł. Alicja Kotowska (1899-1939), Zmartwychwstanka, Męczennica za Wiarę i Ojczyznę, beatyfikowana wśród 108 Męczenników, 13.VI.1999 w Warszawie

 

 

       Chryste Zmartwychwstały, który powołałeś błogosławioną Alicję na drogę życia zakonnego i obdarzyłeś wiernością w pełnieniu przykazania miłości Boga i bliźniego spraw, aby jej męczeńska śmierć wyjednała nam męstwo w znoszeniu wszelkich cierpień. Udziel nam za jej przyczyną łaski, o którą Cię błagamy... Niech przez wysłuchanie naszej prośby wzrasta chwała Twoja na ziemi. Amen

 

 

 

 

 

 

Za zezwoleniem Władzy Duchownej, Poznań L. Dz 2661/99

 

 

 

 

 

 

O łaskach otrzymanych za pośrednictwem Bł. Alicji Kotowskiej, prosimy powiadomić:

Siostry Zmartwychwstanki

   60-206 Poznań, ul. Głogowska 145    
   84-200 Wejherowo, ul. Klasztorna 9    
   02-604 Warszawa, ul. Bałuckiego 6    
   42-200 Częstochowa, Al. Najświętszej Marii Panny 60    

 

 

 

 

 


  • 108 Błogosławionych Męczenników (zestawienie według diecezji i rodzin zakonnych)

    Powrót do Strony Głównej