Formacja zakonna

Postulat jest okresem wzajemnego poznawania się i pierwszego wprowadzenia w duchowe i apostolskie życie naszej wspólnoty oraz przygotowaniem do nowicjatu. Czas trwania postulatu wynosi zazwyczaj pół roku (Konstytucje Sióstr Maryi Niepokalanej art. 109 i 112 ).

Liturgicznym obrzędem zwanym obłóczynami przyjmujemy postulantki do nowicjatu.  Otrzymują wtedy habit, biały welon i przyjmują imię zakonne lub zatrzymują własne imię chrzestne (Konstytucje art. 121 ).

Nowicjat trwa 2 lata i jest okresem intensywnego przygotowania do życia zakonnego poprzez pogłębienie znajomości Pisma Świętego, liturgii, zasad wiary i moralności, pielęgnowania modlitwy osobistej i wspólnotowej, zrozumienie i praktykowanie rad ewangelicznych: poświęconej Bogu czystości, ubóstwa i posłuszeństwa (Konstytucje art. 122).

Po okresie nowicjatu składamy pierwsze śluby zakonne.

Juniorat następuje po okresie nowicjatu i trwa 5 lat. Jest czasem, w którym siostry przygotowują się przez doświadczenia pierwszych lat życia zakonnego do podjęcia ostatecznej decyzji i coraz bardziej pogłębiają odpowiedzialność za swoje życie zakonne. Juniorat kończy się złożeniem ślubów wieczystych, przez które siostra ostatecznie wiąże się z Bogiem we wspólnocie Sióstr Maryi Niepokalanej (Konstytucje art. 147 i 157 ). Siostra otrzymuje wtedy znak zaślubin - złotą obrączkę.

 

 


      Powrót do Strony Głównej