DuchowośćWzorem naszego życia i działania jest Maryja, która całkowicie poświęciła się Bogu, wyrażając to słowami: „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa" (Łk. 1,38). Ona jest naszą Ucieczką, Orędowniczką i Przewodniczką.
Jako pierwsze imię zakonne przyjmujemy „Maria". Dzień 8 grudnia - uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi, jest Świętem Patronalnym Zgromadzenia. (Konstytucje Sióstr Maryi Niepokalanej, art. 5 i 6).


Reguła św. Augustyna wskazuje nam drogę do realizacji naszego powołania do świętości. Powołanie to realizujemy poprzez życie we wspólnocie zakonnej, której podstawą istnienia jest wzajemna miłość według słów Chrystusa: „Po tym poznają, żeście uczniami Moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali" (J.13,35). Łączą nas śluby zakonne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, Eucharystia, modlitwa, wspólnota dóbr materialnych i wspólny charyzmat; troska o dziewczęta moralnie zagrożone, ubogie, opuszczone i chore.

Szczególnymi Patronami Zgromadzenia są; św. Józef, św. Augustyn, św. Róża z Limy i św. Jadwiga. (Konstytucje Sióstr Maryi Niepokalanej, art. 7).

 

 


     Powrót do Strony Głównej