Nasze apostolskie zadania

Naszym pierwszym i szczególnym zadaniem jest służba młodzieży żeńskiej i kobietom. Staramy się chronić je przed moralnymi niebezpieczeństwami i pomagać w prowadzeniu chrześcijańskiego życia w miłości (Konstytucje art. 98). Dla realizacji tego zadania utworzyłyśmy Stowarzyszenie im. Maryi Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom.

Organizujemy i przepro- wadzamy rekolekcje i dni skupienia dla dziewcząt i kobiet (Konstytucje art. 98, 3).  W naszych domach prowadzimy bursy dla dziewcząt szkół średnich i domy akademickie dla studentek.

Jako katechetki pracujemy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Podejmujemy także pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą w świetlicach środowiskowych. 

Animujemy działalność mło- dzieżowych grup biblijnych, modlitewnych, sodalicji ma- riańskiej, zespołów muzy- cznych i scholi.

 

 

      Inne zadania apostolskie

 


     Powrót do Strony Głównej