MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK
ZA PRZYCZYNĄ ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY


Obraz wystawiony w dniu kanonizacji Siostry Faustyny na Placu sw. Piotra w Rzymie, 30 kwietnia 2000 r.

      O Jezu, któryś św. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski..., o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.

      Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

      Święta Siostro Faustyno - módl się za nami.

 

 

 

Imprimatur
Franciszek kard. Macharski
Metropolita Krakowski
Kraków, 20 styczeń 2000