Pragnę, aby ¶wiat cały poznał
miłosierdzie Moje

Nie chcę karać zbolałej ludzko¶ci