Akt
Osobistego Poświęcenia się

Najświętszemu Sercu Jezusowemu

wg Św. Małgorzaty Marii Alacoque

 

      Ja N. oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa; moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce.

      Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać.

      Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci.

      O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedliwieniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie.

      O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, ponieważ obawiam się wszystkiego ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci.

      Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie podobać, albo sprzeciwiać. Niech Twoja czysta miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniał(a) o Tobie, ani był odrzucony(a) od Ciebie, o to błagam Cię przez Twoją dobroć.

      Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, ponieważ pragnę, aby największym moim szczęściem i radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

 

 

Źródło:     z obrazka, na którym znajdują się jeszcze poniższe informacje:

 

impr., Nr 492/85 Kraków ks. Jan Vic. Gen

Dzieło Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu - 30-523 Kraków, ul. Zamojskiego 56 - przyjmie cię, jeżeli przynajmniej raz w tygodniu (piątek) odmówisz tę modlitwę.

 

 

 

 

    


Stronę utworzono 9 listopada 1999 r.      Ilość odwiedzin -          E-mail