Dzień dziewiąty

MODLITWA ZA ZMARŁYCH CZŁONKÓW RODZINY

 

      Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma (...) Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość (1 Kor 13,7.13).

      W modlitwie tej dotykamy innego rodzaju cierpienia: mającego swoje źródło w utracie naszych bliskich zmarłych i tęsknocie za nimi. Owo cierpienie jest przejawem naszej miłości do tych, którzy odeszli, miłości, która przetrzyma nawet śmierć i znajduje wyraz w naszej modlitwie za umarłych.

      Święta Rodzino, prosimy Cię za zmarłych z naszych rodzin, aby zasiedli na uczcie miłości w domu Ojca, a dla nas o miłość, która przetrwa wszystko i o nadzieję na spotkanie z nimi

 

      Zawierzenie Świętej Rodzinie

      Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

      Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

      Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

      Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

      Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

      Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

      Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

 

 

 


Powrót do Strony Głównej