Dzień ósmy

MODLITWA ZA CHORYCH I CIERPIĄCYCH CZŁONKÓW RODZINY

 

      Potem mówił do wszystkich: "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!" (Łk 9,23).

      Nie ma chyba rodziny nie dotkniętej chorobą czy cierpieniem swych bliskich. Ich krzyże stają się także krzyżami dla całej rodziny. Często wydaje się, że przekraczają nawet ludzkie siły. W takim dramacie nie pozostaje nic innego, jak zaufać Chrystusowi, który także cierpiał. Dał nam jednak nadzieję, bo zmartwychwstał. W naszym krzyżu spotykamy cierpiącego Chrystusa, którego droga krzyżowa zakończyła się chwalebnym zwycięstwem.

      Święta Rodzino, prosimy Cię za chorych i cierpiących w różny sposób w naszych rodzinach; o ich uzdrowienie; aby w swoim bólu zobaczyli krzyż Chrystusa i czerpali siłę do dźwigania swego krzyża z naśladowania Syna Bożego; dla ich rodzin prosimy o moc do współcierpienia z nimi.

 

      Zawierzenie Świętej Rodzinie

      Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi kochali się wzajemnie.

      Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

      Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

      Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

      Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

      Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie niechęć i egoizm.

      Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

 

 

 


Powrót do Strony Głównej